Chicago International Music Competition and Festival Application Form

Info

Contact or Visit Us

Email Address

teresa@artistaintl.com

Location

66 Quoc Huong Str.,
Thao Dien Ward,
District 2, HCMC, VN

Phone Number

+84 949 750 024

FAQ

Frequently Asked Questions / Câu hỏi thường gặp:

Are there any age limits?

No, there are no age limits or minimums.

What’s the difference between Rising Star and Professional Category?

The only difference is the number of pieces/songs submitted.

Rising Star division requires 2 pieces/songs and Professional division requires 4 pieces/songs.

Are there minimum/maximum times for the videos?

No, there are no time limits on the videos.

Which repertoire should I submit?

The repertoire selections are completely free—we recommend selecting your very strongest performances.

What if my videos are not recorded professionally?

No problem, our jury members are world-class experts and can assess any performance taking everything into consideration.

May I just enter the competition or Festival?

Yes, you can enter either one or both.

I don’t understand the prizes and all the age divisions—could you please explain?

Yes! So, there are 6 big prizes (1st, 2nd, and 3rd prizes in the Rising Star and Professional Categories). In addition to those prizes, we are also offering dozens of prizes in all the separate age divisions. Please see the “Prizes” on website for more information.

What about the Special Prizes?

In order to qualify for the special prizes (Chopin, Liszt, and Beethoven, African American/Asian composers) Entrants must submit two complete works of Chopin, or two complete works of Liszt. For the Special Beethoven prize, entrants must submit one complete work of Beethoven. It is not required to apply for the special prizes—entrants are free to submit any program of works they choose. This year we are also offering special prizes for the best performances of works by African American and Asian composers. You simply need to submit ONE WORK from an Asian/African American composer in order to qualify.

Are there any specifications for the videos?

In these difficult times, we will accept most videos submitted, however, it would be best if we could see your hands and face playing the whole time. You do not need to submit all of the pieces in one take—you may submit separate takes, no problem.

Should I play from memory on the video?

In the solo categories, Yes! Unless you are playing an accompaniment part/chamber/ensemble music. 

How does the judging work?

We are proud to have stringent rules for judges—students of judges may not enter the competition and there is NO discussion among jurors at all unless in the case of a tie in the numerical scores. Judges also tabulate all results themselves and sign an official affidavit. A select group of judges from our jury will listen to all applications and then choose a group of finalists. Additionally, competitors are identified only by number in order to ensure fairness and impartial evaluation of all participants.

Chương trình có giới hạn độ tuổi không?

Không, không có giới hạn độ tuổi tham gia chương trình.

Sự khác biệt giữa hạng mục Rising Star và Professional là gì?

Sự khác biệt duy nhất là số lượng bản nhạc / bài hát được gửi.

Hạng mục Rising Star yêu cầu 2 bản nhạc / bài hát và hạng mục Professional yêu cầu 4 bản nhạc / bài hát.

Có quy định về thời gian cho các video không?

Không, không có giới hạn thời gian cho các video.

Tôi nên gửi tiết mục nào để dự thi?

Thí sinh được tự do lựa chọn tiết mục trình diễn – Chúng tôi khuyên bạn nên chọn những phần trình diễn tốt nhất của mình.

Nếu video của tôi không được quay chuyên nghiệp thì sao?

Không sao cả, các thành viên ban giám khảo của chương trình là những chuyên gia đẳng cấp quốc tế và có thể đánh giá phần trình diễn của bạn một cách công tâm và chuyên nghiệp.

Tôi có thể chỉ tham gia cuộc thi hoặc Festival không?

Bạn có thể tham gia cuộc thi, Festival hoặc cả hai.

Tôi chưa hiểu về các giải thưởng và phân loại nhóm theo độ tuổi — vui lòng giải thích?

Chương trình sẽ có 6 giải thưởng lớn (giải nhất, nhì, ba ở hạng mục Rising Star và Professional). Ngoài ra, chương trình còn có hàng chục giải thưởng ở tất cả các nhóm tuổi riêng biệt. Xin xem thêm thông tin ở phần Giải thưởng.

Còn giải Đặc biệt thì sao?

Để đủ điều kiện nhận giải thưởng đặc biệt (Chopin, Liszt, Beethoven, các nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Phi, nhà soạn nhạc người Châu Á), thí sinh phải nộp hai (02) tác phẩm hoàn chỉnh của Chopin hoặc hai tác phẩm hoàn chỉnh của Liszt. Đối với giải thưởng Beethoven đặc biệt, thí sinh phải gửi một tác phẩm hoàn chỉnh của Beethoven. Năm nay, chúng tôi cũng trao giải đặc biệt cho những màn trình diễn xuất sắc nhất các tác phẩm của các nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Phi và nhà soạn nhạc người Châu Á. Bạn chỉ cần gửi MỘT TÁC PHẨM từ một nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Phi / nhà soạn nhạc người Châu Á.

Có yêu cầu nào về thông số kỹ thuật cho video không?

Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi chấp nhận hầu hết các video được gửi, tuy nhiên, video ghi hình phải thấy rõ được bàn tay và khuôn mặt của bạn trong suốt phần trình diễn. Bạn không cần phải ghi hình tất cả tác phẩm dự thi trong một lần — bạn có thể gửi các video riêng biệt cho từng tác phẩm dự thi.

Tôi có cần phải đánh thuộc lòng tác phẩm khi biểu diễn không?

Đây là yêu cầu cho phần thi biểu diễn đơn, trừ trường hợp bạn trình diễn phần đệm / nhạc thính phòng / hòa tấu.

Tiêu chí đánh giá của ban giám khảo là như thế nào?

Chúng tôi tự hào có những quy định nghiêm ngặt dành cho giám khảo — học sinh của giám khảo KHÔNG được tham gia cuộc thi và KHÔNG có cuộc thảo luận nào giữa các giám khảo trừ trường hợp tỷ số hòa. Các giám khảo sẽ ghi nhận xét và đánh giá vào bảng biểu riêng và ký xác nhận. Nhóm giám khảo sẽ lắng nghe tất cả các phần trình diễn và đưa ra kết quả nhóm thí sinh vào vòng chung kết. Ngoài ra, các thí sinh sẽ được định danh bằng con số để đảm bảo sự công bằng và tính khách quan trong quá trình đánh giá của ban giám khảo.